Η εξασφάλιση της υγιεινής στους χώρους του ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ είναι μία αδιάκοπη και σταθερή προτεραιότητα. Όλοι οι άνθρωποι των καταστημάτων επαγρυπνούν ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη υγιεινή για την ασφάλεια των καταναλωτών, των τροφίμων και των ίδιων.