Χοιρινό κινέζικο με σάλτσα ελλην. παρασκευής

8,95